ВЛАДИМИР АНДРИЋ

ЕКОНОМИСТА

vladimir andric

Ја сам истраживач сарадник на Катедри за мултидисциплинарна истраживања Института економских наука у Београду и докторант из области економских наука на Економском факултету Универзитета у Београду.

У својим истраживањима примењујем eконометријске методе како бих одговорио на питања од јавног интереса у доменима макроекономије, економије животне средине и природних ресурса.

CV

PhD

TIPS FOR EMPIRICAL RESEARCH IN ECONOMICS